domingo, 7 de abril de 2013

INICIACIÓ AL SCRAPBOOKING- INICIACIÓN AL SCRAPBOOKINGFa uns dies hem fet un curs per iniciar-nos en la tècnica del Scrapbooking.

Aquesta afició prové dels Estats Units amb més de 25 millions d'aficionats i es va fer popular fa 15 anys. La definició que trobem en Wikipedia sobre el scrapbooking es la següent: "paraula anglesa per referir-se a un llibre de retalls, és a dir, la tècnica de personalitzar àlbums de fotografies. Al guardar records o retalls d'un diari o de paper de regal estem fent scrapbooking. Consisteix en molts procesos creatius com retallar, enganxar o fer collage per crear una composició de memòries i records mitjançant fotografies. Aquest divertit passatemps de decorar s'aplica també a cartes, poemes, invitacions o tot allò que es proposi la teva imaginació. A partir de simples fotografies, es revaloritzen els records amb guarniments de tot tipus (enganxines, botons, cintes, papers especials, flors seques, fils,...) i diversos estils, des del més sofisticat fins al més senzill, dependrà del gust personal"

Hace unos días hemos realizado un curso para inciarnos en la técnica del Scrapbooking.

Esta afición procede de los Estados Unidos con más de 25 millones de aficionados y se hizo popular hace 15 años. La definición que encontramos en Wikipedia sobre scrapbooking es la siguiente: "palabra inglesa para referirse a un libro de recortes, es decir, la técnica de personalizar álbumes de fotografías. Al guardar recuerdos y recortesd e un diario o de papel de regalo estamos haciendo scrapbooking. Consiste en multitud de procesos creativos como recortar, pegar o hacer collage para crear una composición de memorias y recuerdos mediante fotografías. Este divertido pasatiempo de decorar se aplica en cartas, poemas, invitaciones o todo aquello que se proponga tu imaginación. A partir de simples fotografías, se revalorizan los recuerdos con adornos de todo tipo (pegatinas, botones, cintas, papeles especiales, flores secas, hilos,...) y diversos estilos, desde los más sofisticados a los más sencillos, dependiendo del gusto personal"

Aquest curs l'hem fet a la botiga-taller Cromatismes, en Travessera de Gràcia, 114, 08012 Barcelona TF. 933685984. 

Este curso lo hemos realizado en la tienda-talles Cromatismes, en Travesera de Gracia, 114 08012 Barcelona TF. 933685984

El material bàsic per iniciar-nos en el scrapbooking és: 

1 Regla de 40 cm o més
1 Pegament tipus Power Pritt de Henkel, sense dissolvents per no tacar el paper
1 Pegament tipus Glossy Accents, per enganxar objectes amb volum
1 Cinta adhesiva de doble banda per enganxar paper i fotografies
1 Cutter o gillotina
Papers de Scrapbooking
Cintes adhesives decoratives
Enganxines de l'alfabet
Encunys
Altres: flors de paper, botons, fils, enquadernadors, reblons,...

El material básico para inciarnos en el scrapbooking es:

1 Regla de 40 cm o más
1 Pegamento tipo Power Pritt de Henkel, sin disoventes para no manchar el papel
1 Pegamento tipo Glossy Accents, para pegar objetos con volumen
1 Cinta adhesiva de doble banda para pegar papel y fotografías
1 Cutter o gillotina
Papeles de Scrapbooking
Cintas adhesivas decorativas 
Pegatinas del alfabeto
Troqueles
Otros: flores de papel, botones, hilos, encuadernadores, remaches,...

Un cop disposem de tot aquest material només manca que trieu les vostres fotografies per personalitzar l'àlbum.

Una vez se dispone de todo este material sólo falta que escojáis vuestras fotografías para personalizar el álbum

Tipus de segells per fer estampació
 Segells de fusta i goma
  Segells de goma sense muntar, necessiten d'una suportació en metacrilat
- Segells acrílics (transparents), necessiten també de la base en metacrilat

 Tipos de sellos para hacer estampación
  Sellos de madera y goma
- Sellos de goma sin montar, necesitan de un soporte en metacrilato
- Sellos acrílicos (transparentes), necesitan también de base en metacrilato

Tintes
 Tintes de color box. D'assecatge lent, són bàsiques necessiten 10 minuts per secar, l'estampat és nítid  i són ideals per fer embossing
- Versafine. Són tintes ideals per els segells que tenen molts detalls (p.ex. un arbre ple de branques i fulles). Només resta la tinta a la superfície del segell. No serveixen per fer embossing
- Distress. Són tintes per envellir, tenen molta càrrega d'aigua. S'apliquen amb una esponja. No serveixen per fer embossing
- Stazon. Tinta d'alcohol i s'aixuga rapidíssim. Permet estampar en paper, plàstic, fotografies,...Universal. No serveix per fer embossing

Tintas
 Tintas de color box. De secado lento, son básicas necesitan 10 minutos para secar, el estampado es nítido y son ideales para hacer embossing
- Versafine. Son tintas ideales para sellos con muchos detalles (p. ej. un árbol lleno de ramas y hojas). Sólo queda la tinta en la superficie del sello. No sirven para hacer embossing
- Distress. Son tintas para envejecer, tienen mucha carga de agua. Se aplican con una esponja. No sirven para hacer embossing
- Stazon. Tinta de alcohol y se seca rapidísimo. Permite estampar en papel, plástico, fotografías,...Universal. No sirve para hacer embossing


 Embossing. Relleu decoratiu amb pols, que necessita d'un assecador especial
Embossing. Relieve decorativo con polvo, que necesita de un secador especial

ASSECADOR EMBOSSING-SECADOR EMBOSSING
EMBOSSING

SCRAPBOOKING