lunes, 18 de febrero de 2013

VELLA QUARESMA / VIEJA CUARESMA

Arriba temps de Quaresma i a casa fem aparèixer un personatge que també surt a les escoles. Es tracta de la Vella Quaresma. Una senyora que té set cames, i que porta un bacallà a la mà. Us imagineu com deu ser això de caminar amb set cames?
Doncs bé, de Pinterest he tret alguns dibuixos de la Vella per imprimir. Però he trobat aquesta opció amb les cames que es poden retallar i pintar. Així ho hem fet a casa. 

Se acerca Cuaresma y he pensado en hacer llegar a casa aquel personaje que también aparecen en la escuela, la llamada Vieja Cuaresma. Se trata de una señora con siete piernas y con un bacalao en la mano. ¿os imaginais andar con siete piernas? 
Bien, las imagenes las he sacado de  Pinterest. Concretamente me he quedado con la opción dónde las piernas se pueden recortar y pintar.


Aquest ha estat el resultat... (li falta una cama perquè ja n'hem arrencat una), sempre vaig tard...
Este ha sido el resultado... (si, si, falta una pierna porque ya hemos arrancado una), siempre voy tarde...

Cada diumenge (començant pel primer diumenge després del dimecres de cendra) li arrencarem una cama  i llegirem la consigna que haurem de complir. (Bé o intentar complir, es clar).  Les set cames corresponen a les set setmanes que falten per a què arribi Setmana Santa. 

Cada domingo (empezando por el primero después del miércoles de ceniza), le arrrancaremos una pierna y haremos aparecer una consigna para cumplir (Bien, o intentar cumplir...). Las siete piernas corresponden a las siete semanas que faltan para que llegue Semana Santa. 
Les nostres consignes són: 
Nuestras consignas són:

1-

 2-

 3-

 4-


 5-

 6-


7-
 I això és tot, una activitat fàcil de fer i amb la possibilitat d'introduir els hàbits/accions que més costin als nens.
Y eso es todo, una actividad fácil de hacer y con la posibilidad de introducir hábitos/acciones que más  cuesten a los niños.